خبر های کوتاه نوسان

اتحادیه اروپا: تعامل با دولت جدید ایران حیاتی است

NEWS

سخنگوی سرویس خارجی اقدام اتحادیه اروپا:
🔹️تعامل دیپلماتیک با دولت جدید ایران به منظور رساندن مستقیم برخی پیام‌های مهم اهمیت حیاتی دارد.
🔹️اولویت کلیدی اتحادیه اروپا تسهیل مسیر بازگشت به اجرای کامل برجام است./فارس
@navasanchannel

کانال تلگرام نرخ لحظه ای نوسان