انتخاب تاریخ

درهم دوبی فروش
آخرین نرخ
3,520
14 : 17
بیشترین
3,595
11 : 21
کمترین
3,520
13 : 51
شروع بازار
3,550
09 : 53

همه بروز رسانی های قیمت درهم دوبی فروش

امروز، شنبه ۲۳ آذر ساعت ۲۰ : ۱۴
زمانقیمت (تومان)تغییر
09 : 53 3,550
09 : 54 3,530 -20
10 : 05 3,550 20
10 : 21 3,553 3
10 : 26 3,560 7
10 : 27 3,540 -20
10 : 41 3,560 20
10 : 42 3,570 10
10 : 48 3,575 5
10 : 49 3,570 -5
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است.
زمانقیمت (تومان)تغییر
11 : 04 3,590 20
11 : 05 3,585 -5
11 : 12 3,590 5
11 : 20 3,585 -5
11 : 21 3,595 10
11 : 25 3,580 -15
11 : 31 3,585 5
11 : 42 3,585 0
11 : 52 3,585 0
11 : 56 3,570 -15
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است.
زمانقیمت (تومان)تغییر
12 : 09 3,575 5
12 : 14 3,575 0
12 : 22 3,570 -5
12 : 23 3,560 -10
12 : 32 3,560 0
12 : 43 3,550 -10
12 : 46 3,560 10
13 : 08 3,555 -5
13 : 26 3,550 -5
13 : 36 3,530 -20
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است.
زمانقیمت (تومان)تغییر
13 : 39 3,535 5
13 : 44 3,525 -10
13 : 51 3,520 -5
14 : 12 3,520 0
14 : 17 3,520 0
 
 
 
 
 
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است.

نمودار و ابزار تحلیل تکنیکال قیمت درهم دوبی فروش