انتخاب تاریخ

یورو
آخرین نرخ
17,400 0.694%
بیشترین
17,480
کمترین
17,180
شروع بازار
17,280

نمودار و ابزار تحلیل تکنیکال قیمت یورو