انتخاب تاریخ

یورو
آخرین نرخ
19,660 0.821%
بیشترین
19,790
کمترین
19,500
شروع بازار
19,500

نمودار و ابزار تحلیل تکنیکال قیمت یورو