انتخاب تاریخ

دلار استرالیا
آخرین نرخ
11,870 0.423%
بیشترین
11,950
کمترین
11,820
شروع بازار
11,820

نمودار و ابزار تحلیل تکنیکال قیمت دلار استرالیا