انتخاب تاریخ

منات آذربایجان
آخرین نرخ
9,520 0.422%
بیشترین
9,560
کمترین
9,400
شروع بازار
9,480

نمودار و ابزار تحلیل تکنیکال قیمت منات آذربایجان