انتخاب تاریخ

رئال برزیل
آخرین نرخ
3,290 0.152%
بیشترین
3,290
کمترین
3,290
شروع بازار
3,290

نمودار و ابزار تحلیل تکنیکال قیمت رئال برزیل