انتخاب تاریخ

رئال برزیل
آخرین نرخ
2,870 0.525%
بیشترین
2,870
کمترین
2,840
شروع بازار
2,855

نمودار و ابزار تحلیل تکنیکال قیمت رئال برزیل