انتخاب تاریخ

دلار کانادا
آخرین نرخ
12,270 0.574%
بیشترین
12,320
کمترین
12,110
شروع بازار
12,200

نمودار و ابزار تحلیل تکنیکال قیمت دلار کانادا