انتخاب تاریخ

یوان چین
آخرین نرخ
2,305 0.875%
بیشترین
2,315
کمترین
2,275
شروع بازار
2,285

نمودار و ابزار تحلیل تکنیکال قیمت یوان چین