انتخاب تاریخ

یوان چین
آخرین نرخ
2,495 0.201%
بیشترین
2,510
کمترین
2,490
شروع بازار
2,490

نمودار و ابزار تحلیل تکنیکال قیمت یوان چین