انتخاب تاریخ

کرون دانمارک
آخرین نرخ
2,325 -0.215%
بیشترین
2,355
کمترین
2,315
شروع بازار
2,330

نمودار و ابزار تحلیل تکنیکال قیمت کرون دانمارک