انتخاب تاریخ

کرون دانمارک
آخرین نرخ
2,660 1.141%
بیشترین
2,680
کمترین
2,630
شروع بازار
2,630

نمودار و ابزار تحلیل تکنیکال قیمت کرون دانمارک