انتخاب تاریخ

یورو پی پال
آخرین نرخ
12,650
06 : 02
بیشترین
12,740
00 : 12
کمترین
12,640
14 : 32
شروع بازار
12,740
00 : 12

همه بروز رسانی های قیمت یورو پی پال

امروز، سه‌شنبه ۲۳ مهر ساعت ۱۱ : ۰۶
زمانقیمت (تومان)تغییر
00 : 12 12,740
00 : 32 12,730 -10
00 : 52 12,730 0
01 : 12 12,730 0
01 : 32 12,730 0
01 : 52 12,730 0
02 : 12 12,730 0
02 : 32 12,730 0
02 : 52 12,730 0
03 : 12 12,720 -10
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است.
زمانقیمت (تومان)تغییر
03 : 32 12,720 0
03 : 52 12,720 0
04 : 12 12,720 0
04 : 32 12,720 0
04 : 52 12,720 0
05 : 12 12,720 0
05 : 32 12,720 0
05 : 52 12,720 0
06 : 12 12,720 0
06 : 32 12,720 0
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است.
زمانقیمت (تومان)تغییر
06 : 52 12,720 0
07 : 12 12,730 10
07 : 32 12,730 0
07 : 52 12,730 0
08 : 12 12,730 0
08 : 32 12,730 0
08 : 52 12,730 0
09 : 12 12,730 0
09 : 32 12,730 0
09 : 52 12,720 -10
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است.
زمانقیمت (تومان)تغییر
10 : 12 12,720 0
10 : 32 12,670 -50
10 : 52 12,670 0
11 : 12 12,670 0
11 : 32 12,670 0
11 : 52 12,670 0
12 : 12 12,680 10
12 : 32 12,650 -30
12 : 52 12,650 0
13 : 12 12,650 0
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است.
زمانقیمت (تومان)تغییر
13 : 32 12,650 0
13 : 52 12,660 10
14 : 12 12,660 0
14 : 32 12,640 -20
14 : 52 12,640 0
15 : 12 12,640 0
15 : 32 12,650 10
15 : 52 12,650 0
16 : 12 12,650 0
16 : 32 12,650 0
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است.
زمانقیمت (تومان)تغییر
16 : 52 12,650 0
17 : 12 12,650 0
17 : 32 12,650 0
17 : 52 12,650 0
18 : 12 12,650 0
18 : 32 12,650 0
18 : 52 12,640 -10
19 : 12 12,650 10
19 : 32 12,650 0
19 : 52 12,650 0
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است.
زمانقیمت (تومان)تغییر
20 : 12 12,650 0
20 : 32 12,650 0
20 : 52 12,650 0
21 : 12 12,650 0
21 : 32 12,650 0
21 : 52 12,650 0
22 : 12 12,650 0
22 : 32 12,650 0
22 : 52 12,650 0
23 : 12 12,650 0
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است.
زمانقیمت (تومان)تغییر
23 : 32 12,650 0
23 : 52 12,650 0
06 : 02 12,650 0
 
 
 
 
 
 
 
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است.

نمودار و ابزار تحلیل تکنیکال قیمت یورو پی پال