انتخاب تاریخ

پوند انگلیس
آخرین نرخ
20,960 0.963%
بیشترین
21,070
کمترین
20,710
شروع بازار
20,760

نمودار و ابزار تحلیل تکنیکال قیمت پوند انگلیس