انتخاب تاریخ

پوند انگلیس
آخرین نرخ
21,970 -1.568%
بیشترین
22,320
کمترین
21,920
شروع بازار
22,320

نمودار و ابزار تحلیل تکنیکال قیمت پوند انگلیس