انتخاب تاریخ

لاری گرجستان
آخرین نرخ
4,405 -1.674%
بیشترین
4,540
کمترین
4,405
شروع بازار
4,480

نمودار و ابزار تحلیل تکنیکال قیمت لاری گرجستان