انتخاب تاریخ

روپیه هند
آخرین نرخ
236 0.157%
بیشترین
237
کمترین
235
شروع بازار
235

نمودار و ابزار تحلیل تکنیکال قیمت روپیه هند