انتخاب تاریخ

ین ژاپن
آخرین نرخ
118 -2.058%
بیشترین
120
کمترین
117
شروع بازار
120

نمودار و ابزار تحلیل تکنیکال قیمت ین ژاپن