انتخاب تاریخ

دینار کویت
آخرین نرخ
42,880 -0.487%
بیشترین
43,580
کمترین
42,880
شروع بازار
43,090

نمودار و ابزار تحلیل تکنیکال قیمت دینار کویت