انتخاب تاریخ

دینار کویت
آخرین نرخ
57,780 0.121%
بیشترین
58,170
کمترین
57,650
شروع بازار
57,710

نمودار و ابزار تحلیل تکنیکال قیمت دینار کویت