انتخاب تاریخ

دینار کویت
آخرین نرخ
52,910 0.57%
بیشترین
53,110
کمترین
52,220
شروع بازار
52,610

نمودار و ابزار تحلیل تکنیکال قیمت دینار کویت