انتخاب تاریخ

کرون نروژ
آخرین نرخ
1,835 1.102%
بیشترین
1,850
کمترین
1,815
شروع بازار
1,815

نمودار و ابزار تحلیل تکنیکال قیمت کرون نروژ