انتخاب تاریخ

ریال عمان
آخرین نرخ
33,730 -1.23%
بیشترین
34,740
کمترین
33,730
شروع بازار
34,150

نمودار و ابزار تحلیل تکنیکال قیمت ریال عمان