انتخاب تاریخ

روپیه پاکستان
آخرین نرخ
111 0.127%
بیشترین
111
کمترین
110
شروع بازار
111

نمودار و ابزار تحلیل تکنیکال قیمت روپیه پاکستان