انتخاب تاریخ

روپیه پاکستان
آخرین نرخ
105 0.751%
بیشترین
105
کمترین
103
شروع بازار
104

نمودار و ابزار تحلیل تکنیکال قیمت روپیه پاکستان