انتخاب تاریخ

روبل روسیه
آخرین نرخ
248 0.056%
بیشترین
249
کمترین
245
شروع بازار
248

نمودار و ابزار تحلیل تکنیکال قیمت روبل روسیه