انتخاب تاریخ

روبل روسیه
آخرین نرخ
204 -1.569%
بیشترین
210
کمترین
204
شروع بازار
207

نمودار و ابزار تحلیل تکنیکال قیمت روبل روسیه