انتخاب تاریخ

روبل روسیه
آخرین نرخ
253 0.234%
بیشترین
254
کمترین
252
شروع بازار
252

نمودار و ابزار تحلیل تکنیکال قیمت روبل روسیه