انتخاب تاریخ

کرون سوئد
آخرین نرخ
1,645
بیشترین
1,670
کمترین
1,640
شروع بازار
1,645

نمودار و ابزار تحلیل تکنیکال قیمت کرون سوئد