انتخاب تاریخ

کرون سوئد
آخرین نرخ
1,885 1.072%
بیشترین
1,900
کمترین
1,865
شروع بازار
1,865

نمودار و ابزار تحلیل تکنیکال قیمت کرون سوئد