انتخاب تاریخ

بات تایلند
آخرین نرخ
560
بیشترین
565
کمترین
560
شروع بازار
560

نمودار و ابزار تحلیل تکنیکال قیمت بات تایلند