انتخاب تاریخ

لیر ترکیه
آخرین نرخ
2,630 0.382%
بیشترین
2,640
کمترین
2,600
شروع بازار
2,620

نمودار و ابزار تحلیل تکنیکال قیمت لیر ترکیه