انتخاب تاریخ

بایننس
آخرین نرخ
191,950 -0.611%
13 : 22
بیشترین
196,330
11 : 12
کمترین
191,950
13 : 22
شروع بازار
193,030
00 : 12

همه بروز رسانی های قیمت بایننس

امروز، شنبه ۲۳ آذر ساعت ۲۶ : ۱۳
زمانقیمت (تومان)تغییر
00 : 12 193,030
00 : 32 193,270 240
00 : 52 192,530 -740
01 : 12 192,420 -110
01 : 32 192,780 360
01 : 52 192,490 -290
02 : 12 192,640 150
02 : 32 192,320 -320
02 : 52 192,490 170
03 : 12 192,880 390
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است.
زمانقیمت (تومان)تغییر
03 : 32 192,920 40
03 : 52 193,200 280
04 : 12 193,240 40
04 : 32 193,380 140
04 : 52 193,490 110
05 : 12 193,660 170
05 : 32 193,840 180
05 : 52 193,660 -180
06 : 12 193,810 150
06 : 32 193,660 -150
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است.
زمانقیمت (تومان)تغییر
06 : 52 193,590 -70
07 : 12 193,700 110
07 : 32 193,730 30
07 : 52 193,880 150
08 : 12 194,510 630
08 : 32 194,270 -240
08 : 52 194,050 -220
09 : 12 194,160 110
09 : 32 194,370 210
09 : 52 194,330 -40
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است.
زمانقیمت (تومان)تغییر
10 : 12 194,010 -320
10 : 32 194,270 260
10 : 52 194,940 670
11 : 12 196,330 1390
11 : 32 195,540 -790
11 : 52 195,490 -50
12 : 12 194,550 -940
12 : 32 192,700 -1850
12 : 52 192,200 -500
13 : 12 192,090 -110
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است.
زمانقیمت (تومان)تغییر
13 : 22 191,950 -140
 
 
 
 
 
 
 
 
 
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است.

نمودار و ابزار تحلیل تکنیکال قیمت بایننس