انتخاب تاریخ

ای او اس
آخرین نرخ
33,650 -1.435%
14 : 12
بیشترین
34,570
11 : 12
کمترین
33,650
13 : 52
شروع بازار
34,100
00 : 12

همه بروز رسانی های قیمت ای او اس

امروز، شنبه ۲۳ آذر ساعت ۱۶ : ۱۴
زمانقیمت (تومان)تغییر
00 : 12 34,100
00 : 32 34,100 0
00 : 52 34,030 -70
01 : 12 33,960 -70
01 : 32 34,030 70
01 : 52 34,030 0
02 : 12 34,030 0
02 : 32 34,030 0
02 : 52 34,070 40
03 : 12 34,140 70
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است.
زمانقیمت (تومان)تغییر
03 : 32 34,140 0
03 : 52 34,140 0
04 : 12 34,100 -40
04 : 32 34,140 40
04 : 52 34,070 -70
05 : 12 34,100 30
05 : 32 34,170 70
05 : 52 34,170 0
06 : 12 34,140 -30
06 : 32 34,140 0
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است.
زمانقیمت (تومان)تغییر
06 : 52 34,140 0
07 : 12 34,170 30
07 : 32 34,210 40
07 : 52 34,280 70
08 : 12 34,140 -140
08 : 32 34,280 140
08 : 52 34,240 -40
09 : 12 34,140 -100
09 : 32 34,140 0
09 : 52 34,120 -20
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است.
زمانقیمت (تومان)تغییر
10 : 12 34,080 -40
10 : 32 34,210 130
10 : 52 34,280 70
11 : 12 34,570 290
11 : 32 34,330 -240
11 : 52 34,310 -20
12 : 12 34,210 -100
12 : 32 33,960 -250
12 : 52 34,030 70
13 : 12 33,900 -130
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است.
زمانقیمت (تومان)تغییر
13 : 32 33,930 30
13 : 52 33,650 -280
14 : 12 33,650 0
 
 
 
 
 
 
 
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است.

نمودار و ابزار تحلیل تکنیکال قیمت ای او اس