انتخاب تاریخ

اتریوم
آخرین نرخ
2,430,890 2.898%
11 : 42
بیشترین
2,442,390
11 : 12
کمترین
2,358,390
00 : 12
شروع بازار
2,358,390
00 : 12

همه بروز رسانی های قیمت اتریوم

امروز، چهارشنبه ۹ بهمن ساعت ۴۷ : ۱۱
زمانقیمت (تومان)تغییر
00 : 12 2,358,390
00 : 32 2,360,410 2020
00 : 52 2,375,350 14940
01 : 12 2,365,080 -10270
01 : 32 2,367,090 2010
01 : 52 2,365,940 -1150
02 : 12 2,370,040 4100
02 : 32 2,380,460 10420
02 : 52 2,375,350 -5110
03 : 12 2,416,060 40710
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است.
زمانقیمت (تومان)تغییر
03 : 32 2,405,150 -10910
03 : 52 2,420,090 14940
04 : 12 2,415,350 -4740
04 : 32 2,407,880 -7470
04 : 52 2,422,040 14160
05 : 12 2,423,340 1300
05 : 32 2,419,610 -3730
05 : 52 2,415,420 -4190
06 : 12 2,411,950 -3470
06 : 32 2,407,210 -4740
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است.
زمانقیمت (تومان)تغییر
06 : 52 2,414,230 7020
07 : 12 2,411,390 -2840
07 : 32 2,417,070 5680
07 : 52 2,413,780 -3290
08 : 12 2,411,840 -1940
08 : 32 2,413,820 1980
08 : 52 2,417,890 4070
09 : 12 2,414,300 -3590
09 : 32 2,419,870 5570
09 : 52 2,425,400 5530
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است.
زمانقیمت (تومان)تغییر
10 : 12 2,432,610 7210
10 : 32 2,431,110 -1500
10 : 52 2,425,360 -5750
11 : 12 2,442,390 17030
11 : 32 2,436,380 -6010
11 : 42 2,430,890 -5490
 
 
 
 
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است.

نمودار و ابزار تحلیل تکنیکال قیمت اتریوم