انتخاب تاریخ

اتریوم
آخرین نرخ
2,213,190 -0.86%
11 : 02
بیشترین
2,240,720
03 : 12
کمترین
2,196,300
10 : 32
شروع بازار
2,226,970
00 : 12

همه بروز رسانی های قیمت اتریوم

امروز، پنجشنبه ۲۳ آبان ساعت ۷ : ۱۱
زمانقیمت (تومان)تغییر
00 : 12 2,226,970
00 : 32 2,226,550 -420
00 : 52 2,231,020 4470
01 : 12 2,223,870 -7150
01 : 32 2,229,720 5850
01 : 52 2,227,620 -2100
02 : 12 2,225,520 -2100
02 : 32 2,225,810 290
02 : 52 2,233,610 7800
03 : 12 2,240,720 7110
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است.
زمانقیمت (تومان)تغییر
03 : 32 2,231,790 -8930
03 : 52 2,235,610 3820
04 : 12 2,229,720 -5890
04 : 32 2,228,850 -870
04 : 52 2,230,210 1360
05 : 12 2,229,500 -710
05 : 32 2,225,520 -3980
05 : 52 2,222,480 -3040
06 : 12 2,223,580 1100
06 : 32 2,224,060 480
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است.
زمانقیمت (تومان)تغییر
06 : 52 2,224,710 650
07 : 12 2,222,570 -2140
07 : 32 2,226,000 3430
07 : 52 2,218,240 -7760
08 : 12 2,208,470 -9770
08 : 32 2,205,490 -2980
08 : 52 2,207,730 2240
09 : 12 2,202,230 -5500
09 : 32 2,204,870 2640
09 : 52 2,207,930 3060
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است.
زمانقیمت (تومان)تغییر
10 : 12 2,196,520 -11410
10 : 32 2,196,300 -220
10 : 52 2,209,760 13460
11 : 02 2,213,190 3430
 
 
 
 
 
 
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است.

نمودار و ابزار تحلیل تکنیکال قیمت اتریوم