انتخاب تاریخ

دلار پی پال
آخرین نرخ
12,940
05 : 52
بیشترین
13,400
10 : 12
کمترین
12,850
16 : 12
شروع بازار
13,270
00 : 12

همه بروز رسانی های قیمت دلار پی پال

امروز، جمعه ۲۲ آذر ساعت ۵۵ : ۰۵
زمانقیمت (تومان)تغییر
00 : 12 13,270
00 : 32 13,270 0
00 : 52 13,270 0
01 : 12 13,270 0
01 : 32 13,270 0
01 : 52 13,270 0
02 : 12 13,270 0
02 : 32 13,270 0
02 : 52 13,270 0
03 : 12 13,270 0
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است.
زمانقیمت (تومان)تغییر
03 : 32 13,270 0
03 : 52 13,270 0
04 : 12 13,270 0
04 : 32 13,270 0
04 : 52 13,270 0
05 : 12 13,270 0
05 : 32 13,270 0
05 : 52 13,270 0
06 : 12 13,270 0
06 : 32 13,270 0
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است.
زمانقیمت (تومان)تغییر
06 : 52 13,270 0
07 : 12 13,270 0
07 : 32 13,270 0
07 : 52 13,270 0
08 : 12 13,270 0
08 : 32 13,270 0
08 : 52 13,270 0
09 : 12 13,270 0
09 : 32 13,270 0
09 : 52 13,270 0
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است.
زمانقیمت (تومان)تغییر
10 : 12 13,400 130
10 : 32 13,400 0
10 : 52 13,400 0
11 : 12 13,380 -20
11 : 32 13,270 -110
11 : 52 13,270 0
12 : 12 13,310 40
12 : 32 13,200 -110
12 : 52 13,180 -20
13 : 12 13,110 -70
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است.
زمانقیمت (تومان)تغییر
13 : 32 13,110 0
13 : 52 13,110 0
14 : 12 13,110 0
14 : 32 13,110 0
14 : 52 12,870 -240
15 : 12 12,870 0
15 : 32 13,160 290
15 : 52 13,160 0
16 : 12 12,850 -310
16 : 32 12,850 0
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است.
زمانقیمت (تومان)تغییر
16 : 52 12,850 0
17 : 12 12,850 0
17 : 32 12,850 0
17 : 52 12,850 0
18 : 12 12,850 0
18 : 32 12,850 0
18 : 52 12,850 0
19 : 12 12,850 0
19 : 32 12,850 0
19 : 52 12,850 0
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است.
زمانقیمت (تومان)تغییر
20 : 12 12,850 0
20 : 32 12,850 0
20 : 52 12,850 0
21 : 12 12,850 0
21 : 32 12,880 30
21 : 52 12,940 60
22 : 12 12,940 0
22 : 32 12,940 0
22 : 52 12,940 0
23 : 12 12,940 0
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است.
زمانقیمت (تومان)تغییر
23 : 32 12,940 0
23 : 52 12,940 0
05 : 52 12,940 0
 
 
 
 
 
 
 
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است.

نمودار و ابزار تحلیل تکنیکال قیمت دلار پی پال