انتخاب تاریخ

دلار پی پال
آخرین نرخ
16,130 0.249%
19 : 22
بیشترین
16,130
10 : 32
کمترین
15,980
13 : 52
شروع بازار
16,090
00 : 12

همه بروز رسانی های قیمت دلار پی پال

امروز، چهارشنبه ۷ اسفند ساعت ۲۷ : ۱۹
زمانقیمت (تومان)تغییر
00 : 12 16,090
00 : 32 16,090 0
00 : 52 16,090 0
01 : 12 16,090 0
01 : 32 16,090 0
01 : 52 16,090 0
02 : 12 16,090 0
02 : 32 16,090 0
02 : 52 16,090 0
03 : 12 16,090 0
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است.
زمانقیمت (تومان)تغییر
03 : 32 16,090 0
03 : 52 16,090 0
04 : 12 16,090 0
04 : 32 16,090 0
04 : 52 16,090 0
05 : 12 16,090 0
05 : 32 16,090 0
05 : 52 16,090 0
06 : 12 16,090 0
06 : 32 16,090 0
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است.
زمانقیمت (تومان)تغییر
06 : 52 16,090 0
07 : 12 16,090 0
07 : 32 16,090 0
07 : 52 16,090 0
08 : 12 16,090 0
08 : 32 16,090 0
08 : 52 16,090 0
09 : 12 16,090 0
09 : 32 16,090 0
09 : 52 16,090 0
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است.
زمانقیمت (تومان)تغییر
10 : 12 16,090 0
10 : 32 16,130 40
10 : 52 16,070 -60
11 : 12 16,090 20
11 : 32 16,030 -60
11 : 52 16,030 0
12 : 12 16,070 40
12 : 32 16,070 0
12 : 52 16,000 -70
13 : 12 16,000 0
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است.
زمانقیمت (تومان)تغییر
13 : 32 16,000 0
13 : 52 15,980 -20
14 : 12 16,020 40
14 : 32 16,050 30
14 : 52 16,130 80
15 : 12 16,130 0
15 : 32 16,130 0
15 : 52 16,130 0
16 : 12 16,130 0
16 : 32 16,130 0
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است.
زمانقیمت (تومان)تغییر
16 : 52 16,130 0
17 : 12 16,130 0
17 : 32 16,130 0
17 : 52 16,130 0
18 : 12 16,130 0
18 : 32 16,130 0
18 : 52 16,130 0
19 : 12 16,130 0
19 : 22 16,130 0
 
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است.

نمودار و ابزار تحلیل تکنیکال قیمت دلار پی پال