انتخاب تاریخ

تتر
آخرین نرخ
12,940 -0.538%
13 : 42
بیشترین
13,230
11 : 12
کمترین
12,940
13 : 42
شروع بازار
13,010
00 : 12

همه بروز رسانی های قیمت تتر

امروز، شنبه ۲۳ آذر ساعت ۴۷ : ۱۳
زمانقیمت (تومان)تغییر
00 : 12 13,010
00 : 32 13,010 0
00 : 52 13,010 0
01 : 12 13,010 0
01 : 32 13,010 0
01 : 52 13,010 0
02 : 12 13,010 0
02 : 32 13,010 0
02 : 52 13,010 0
03 : 12 13,010 0
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است.
زمانقیمت (تومان)تغییر
03 : 32 13,010 0
03 : 52 13,010 0
04 : 12 13,010 0
04 : 32 13,010 0
04 : 52 13,010 0
05 : 12 13,010 0
05 : 32 13,010 0
05 : 52 13,010 0
06 : 12 13,010 0
06 : 32 13,010 0
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است.
زمانقیمت (تومان)تغییر
06 : 52 13,010 0
07 : 12 13,010 0
07 : 32 13,010 0
07 : 52 13,010 0
08 : 12 13,010 0
08 : 32 13,010 0
08 : 52 13,010 0
09 : 12 13,010 0
09 : 32 13,010 0
09 : 52 13,030 20
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است.
زمانقیمت (تومان)تغییر
10 : 12 13,030 0
10 : 32 13,070 40
10 : 52 13,120 50
11 : 12 13,230 110
11 : 32 13,140 -90
11 : 52 13,160 20
12 : 12 13,120 -40
12 : 32 13,070 -50
12 : 52 13,070 0
13 : 12 13,030 -40
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است.
زمانقیمت (تومان)تغییر
13 : 32 13,010 -20
13 : 42 12,940 -70
 
 
 
 
 
 
 
 
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است.

نمودار و ابزار تحلیل تکنیکال قیمت تتر