انتخاب تاریخ

تتر
آخرین نرخ
15,960 0.188%
19 : 32
بیشترین
16,010
15 : 32
کمترین
0
00 : 12
شروع بازار
0
00 : 12

همه بروز رسانی های قیمت تتر

امروز، چهارشنبه ۷ اسفند ساعت ۴۱ : ۱۹
زمانقیمت (تومان)تغییر
00 : 12 0
00 : 32 15,930
01 : 12 15,930 0
02 : 12 15,930 0
02 : 32 15,930 0
02 : 52 15,930 0
03 : 12 15,930 0
03 : 32 15,880 -50
03 : 52 15,970 90
04 : 12 15,930 -40
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است.
زمانقیمت (تومان)تغییر
04 : 32 15,930 0
05 : 12 15,930 0
05 : 32 15,930 0
06 : 12 0 -15930
06 : 32 0
06 : 52 15,930
07 : 12 15,930 0
07 : 32 15,930 0
07 : 52 15,930 0
08 : 12 15,930 0
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است.
زمانقیمت (تومان)تغییر
08 : 32 15,930 0
08 : 52 15,930 0
09 : 12 15,930 0
09 : 32 15,930 0
09 : 52 15,930 0
10 : 12 15,930 0
10 : 32 15,960 30
10 : 52 15,910 -50
11 : 12 15,930 20
11 : 32 15,870 -60
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است.
زمانقیمت (تومان)تغییر
11 : 52 15,870 0
12 : 12 15,950 80
12 : 32 15,910 -40
12 : 52 15,840 -70
13 : 12 15,840 0
13 : 32 15,840 0
13 : 52 15,820 -20
14 : 12 15,900 80
14 : 32 15,890 -10
14 : 52 15,960 70
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است.
زمانقیمت (تومان)تغییر
15 : 12 15,960 0
15 : 32 16,010 50
15 : 52 16,010 0
16 : 12 16,010 0
16 : 32 15,960 -50
16 : 52 15,960 0
17 : 12 15,920 -40
17 : 32 15,880 -40
17 : 52 15,920 40
18 : 12 15,960 40
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است.
زمانقیمت (تومان)تغییر
18 : 32 15,960 0
18 : 52 16,010 50
19 : 12 15,960 -50
19 : 32 15,960 0
 
 
 
 
 
 
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است.

نمودار و ابزار تحلیل تکنیکال قیمت تتر