انتخاب تاریخ

ریپل
آخرین نرخ
3,820 -6.601%
18 : 42
بیشترین
4,120
02 : 12
کمترین
0
00 : 12
شروع بازار
0
00 : 12

همه بروز رسانی های قیمت ریپل

امروز، چهارشنبه ۷ اسفند ساعت ۵۲ : ۱۸
زمانقیمت (تومان)تغییر
00 : 12 0
00 : 32 4,070
01 : 12 4,090 20
02 : 12 4,120 30
02 : 32 4,120 0
02 : 52 4,120 0
03 : 12 4,090 -30
03 : 32 4,060 -30
03 : 52 4,080 20
04 : 12 4,070 -10
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است.
زمانقیمت (تومان)تغییر
04 : 32 4,060 -10
05 : 12 3,970 -90
05 : 32 3,900 -70
06 : 12 0 -3900
06 : 32 0
06 : 52 3,890
07 : 12 3,890 0
07 : 32 3,890 0
07 : 52 3,880 -10
08 : 12 3,900 20
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است.
زمانقیمت (تومان)تغییر
08 : 32 3,920 20
08 : 52 3,900 -20
09 : 12 3,900 0
09 : 32 3,920 20
09 : 52 3,910 -10
10 : 12 3,920 10
10 : 32 3,950 30
10 : 52 3,910 -40
11 : 12 3,900 -10
11 : 32 3,870 -30
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است.
زمانقیمت (تومان)تغییر
11 : 52 3,880 10
12 : 12 3,870 -10
12 : 32 3,890 20
12 : 52 3,850 -40
13 : 12 3,850 0
13 : 32 3,830 -20
13 : 52 3,830 0
14 : 12 3,850 20
14 : 32 3,880 30
14 : 52 3,870 -10
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است.
زمانقیمت (تومان)تغییر
15 : 12 3,880 10
15 : 32 3,880 0
15 : 52 3,910 30
16 : 12 3,940 30
16 : 32 3,930 -10
16 : 52 3,920 -10
17 : 12 3,890 -30
17 : 32 3,860 -30
17 : 52 3,840 -20
18 : 12 3,830 -10
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است.
زمانقیمت (تومان)تغییر
18 : 32 3,820 -10
18 : 42 3,820 0
 
 
 
 
 
 
 
 
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است.

نمودار و ابزار تحلیل تکنیکال قیمت ریپل