انتخاب تاریخ

ریپل
آخرین نرخ
2,800 -1.408%
05 : 42
بیشترین
2,920
10 : 12
کمترین
2,790
18 : 52
شروع بازار
2,900
00 : 12

همه بروز رسانی های قیمت ریپل

امروز، جمعه ۲۲ آذر ساعت ۴۵ : ۰۵
زمانقیمت (تومان)تغییر
00 : 12 2,900
00 : 32 2,900 0
00 : 52 2,910 10
01 : 12 2,900 -10
01 : 32 2,900 0
01 : 52 2,900 0
02 : 12 2,900 0
02 : 32 2,910 10
02 : 52 2,910 0
03 : 12 2,910 0
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است.
زمانقیمت (تومان)تغییر
03 : 32 2,910 0
03 : 52 2,910 0
04 : 12 2,900 -10
04 : 32 2,900 0
04 : 52 2,890 -10
05 : 12 2,890 0
05 : 32 2,880 -10
05 : 52 2,890 10
06 : 12 2,890 0
06 : 32 2,890 0
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است.
زمانقیمت (تومان)تغییر
06 : 52 2,890 0
07 : 12 2,890 0
07 : 32 2,890 0
07 : 52 2,890 0
08 : 12 2,890 0
08 : 32 2,880 -10
08 : 52 2,870 -10
09 : 12 2,880 10
09 : 32 2,880 0
09 : 52 2,890 10
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است.
زمانقیمت (تومان)تغییر
10 : 12 2,920 30
10 : 32 2,910 -10
10 : 52 2,910 0
11 : 12 2,910 0
11 : 32 2,880 -30
11 : 52 2,880 0
12 : 12 2,880 0
12 : 32 2,860 -20
12 : 52 2,860 0
13 : 12 2,850 -10
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است.
زمانقیمت (تومان)تغییر
13 : 32 2,850 0
13 : 52 2,840 -10
14 : 12 2,850 10
14 : 32 2,850 0
14 : 52 2,810 -40
15 : 12 2,810 0
15 : 32 2,880 70
15 : 52 2,880 0
16 : 12 2,810 -70
16 : 32 2,810 0
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است.
زمانقیمت (تومان)تغییر
16 : 52 2,820 10
17 : 12 2,810 -10
17 : 32 2,810 0
17 : 52 2,820 10
18 : 12 2,800 -20
18 : 32 2,800 0
18 : 52 2,790 -10
19 : 12 2,800 10
19 : 32 2,800 0
19 : 52 2,810 10
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است.
زمانقیمت (تومان)تغییر
20 : 12 2,810 0
20 : 32 2,800 -10
20 : 52 2,800 0
21 : 12 2,800 0
21 : 32 2,810 10
21 : 52 2,820 10
22 : 12 2,820 0
22 : 32 2,830 10
22 : 52 2,830 0
23 : 12 2,830 0
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است.
زمانقیمت (تومان)تغییر
23 : 32 2,820 -10
23 : 52 2,840 20
05 : 42 2,800 -40
 
 
 
 
 
 
 
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است.

نمودار و ابزار تحلیل تکنیکال قیمت ریپل