انتخاب تاریخ

درهم دوبی فروش
آخرین نرخ
8,150 1.684%
22 : 58
بیشترین
8,180
22 : 15
کمترین
7,600
10 : 46
شروع بازار
7,600
10 : 46

همه بروز رسانی های قیمت درهم دوبی فروش

امروز، پنجشنبه ۱ آبان ساعت ۶ : ۰۴
زمانقیمت (تومان)تغییر
10 : 46 7,600
10 : 52 7,650 50
11 : 07 7,795 145
11 : 08 7,800 5
11 : 20 7,795 -5
11 : 28 7,775 -20
11 : 31 7,750 -25
11 : 33 7,695 -55
11 : 42 7,695 0
11 : 48 7,700 5
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است.
زمانقیمت (تومان)تغییر
11 : 58 7,755 55
12 : 05 7,750 -5
12 : 05 7,755 5
12 : 10 7,775 20
12 : 15 7,855 80
12 : 20 7,855 0
12 : 23 7,800 -55
12 : 26 7,835 35
12 : 32 7,850 15
12 : 40 7,840 -10
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است.
زمانقیمت (تومان)تغییر
12 : 41 7,800 -40
12 : 46 7,835 35
12 : 55 7,855 20
12 : 56 7,850 -5
13 : 01 7,915 65
13 : 06 7,935 20
13 : 09 7,910 -25
13 : 11 7,975 65
13 : 26 8,015 40
13 : 32 8,035 20
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است.
زمانقیمت (تومان)تغییر
13 : 38 8,095 60
13 : 41 8,050 -45
13 : 48 8,050 0
13 : 58 8,140 90
14 : 10 8,095 -45
14 : 17 8,155 60
14 : 24 8,135 -20
14 : 31 8,135 0
14 : 38 8,095 -40
14 : 51 8,050 -45
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است.
زمانقیمت (تومان)تغییر
14 : 58 8,055 5
15 : 29 8,015 -40
15 : 29 7,995 -20
16 : 11 7,980 -15
16 : 35 8,000 20
22 : 15 8,180 180
22 : 58 8,150 -30
 
 
 
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است.

نمودار و ابزار تحلیل تکنیکال قیمت درهم دوبی فروش