انتخاب تاریخ

درهم دوبی فروش
آخرین نرخ
6,980 0.576%
23 : 03
بیشترین
7,100
11 : 18
کمترین
6,930
19 : 22
شروع بازار
7,060
09 : 37
زمانقیمت (تومان)تغییر
09 : 37 7,060
11 : 01 7,080 20
11 : 18 7,100 20
11 : 19 7,020 -80
11 : 32 6,995 -25
11 : 43 6,990 -5
12 : 10 6,985 -5
12 : 21 6,980 -5
13 : 11 7,000 20
13 : 23 6,975 -25
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است.
زمانقیمت (تومان)تغییر
13 : 34 6,970 -5
18 : 46 6,980 10
18 : 55 6,950 -30
19 : 06 6,940 -10
19 : 22 6,930 -10
19 : 55 6,930 0
20 : 01 6,940 10
21 : 12 6,960 20
23 : 03 6,980 20
 
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است.

نمودار و ابزار تحلیل تکنیکال قیمت درهم دوبی فروش