انتخاب تاریخ

یورو
آخرین نرخ
26,420 -2.509%
بیشترین
26,420
کمترین
26,420
شروع بازار
26,420

نمودار و ابزار تحلیل تکنیکال قیمت یورو