انتخاب تاریخ

یورو
آخرین نرخ
29,530
بیشترین
29,650
کمترین
29,320
شروع بازار
29,570

نمودار و ابزار تحلیل تکنیکال قیمت یورو