انتخاب تاریخ

درهم دوبی فروش
آخرین نرخ
6,420 0.391%
18 : 13
بیشترین
6,620
10 : 46
کمترین
6,400
09 : 53
شروع بازار
6,400
09 : 53
زمانقیمت (تومان)تغییر
09 : 53 6,400
10 : 03 6,400 0
10 : 37 6,400 0
10 : 46 6,620 220
10 : 56 6,585 -35
11 : 00 6,600 15
11 : 06 6,585 -15
11 : 11 6,595 10
11 : 13 6,580 -15
11 : 18 6,615 35
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است.
زمانقیمت (تومان)تغییر
11 : 20 6,620 5
11 : 36 6,615 -5
11 : 38 6,620 5
11 : 44 6,595 -25
11 : 52 6,575 -20
11 : 53 6,580 5
12 : 05 6,565 -15
12 : 08 6,570 5
12 : 13 6,555 -15
12 : 22 6,535 -20
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است.
زمانقیمت (تومان)تغییر
12 : 35 6,525 -10
12 : 44 6,535 10
12 : 46 6,540 5
12 : 52 6,540 0
12 : 58 6,545 5
13 : 09 6,545 0
14 : 15 6,540 -5
14 : 21 6,490 -50
18 : 13 6,420 -70
 
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است.

نمودار و ابزار تحلیل تکنیکال قیمت درهم دوبی فروش