انتخاب تاریخ

دلار استرالیا
آخرین نرخ
19,280
بیشترین
19,360
کمترین
19,140
شروع بازار
19,310

نمودار و ابزار تحلیل تکنیکال قیمت دلار استرالیا