انتخاب تاریخ

یوان چین
آخرین نرخ
3,815
بیشترین
3,835
کمترین
3,790
شروع بازار
3,820

نمودار و ابزار تحلیل تکنیکال قیمت یوان چین