انتخاب تاریخ

درهم دوبی فروش
آخرین نرخ
6,995 -0.71%
15 : 51
بیشترین
7,085
10 : 33
کمترین
6,975
14 : 46
شروع بازار
7,085
10 : 33
زمانقیمت (تومان)تغییر
10 : 33 7,085
10 : 50 7,050 -35
11 : 02 7,055 5
11 : 04 7,060 5
11 : 15 7,060 0
11 : 21 7,025 -35
11 : 28 7,015 -10
11 : 32 7,060 45
11 : 35 7,005 -55
11 : 41 7,005 0
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است.
زمانقیمت (تومان)تغییر
11 : 43 7,050 45
11 : 50 6,995 -55
12 : 04 7,010 15
12 : 05 6,985 -25
12 : 13 6,990 5
12 : 15 6,980 -10
12 : 25 6,995 15
12 : 25 6,990 -5
12 : 31 7,015 25
12 : 42 7,010 -5
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است.
زمانقیمت (تومان)تغییر
12 : 59 7,020 10
13 : 13 7,015 -5
13 : 24 7,005 -10
13 : 35 7,005 0
13 : 49 6,995 -10
13 : 54 6,995 0
14 : 18 6,985 -10
14 : 46 6,975 -10
14 : 52 6,990 15
15 : 23 6,985 -5
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است.
زمانقیمت (تومان)تغییر
15 : 46 6,985 0
15 : 51 6,995 10
 
 
 
 
 
 
 
 
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است.

نمودار و ابزار تحلیل تکنیکال قیمت درهم دوبی فروش