انتخاب تاریخ

کرون دانمارک
آخرین نرخ
4,010
بیشترین
4,030
کمترین
3,985
شروع بازار
4,015

نمودار و ابزار تحلیل تکنیکال قیمت کرون دانمارک