انتخاب تاریخ

پوند انگلیس
آخرین نرخ
34,330
بیشترین
34,470
کمترین
34,080
شروع بازار
34,370

نمودار و ابزار تحلیل تکنیکال قیمت پوند انگلیس