انتخاب تاریخ

لاری گرجستان
آخرین نرخ
7,220
بیشترین
7,250
کمترین
7,170
شروع بازار
7,230

نمودار و ابزار تحلیل تکنیکال قیمت لاری گرجستان