انتخاب تاریخ

روپیه هند
آخرین نرخ
334
بیشترین
336
کمترین
332
شروع بازار
335

نمودار و ابزار تحلیل تکنیکال قیمت روپیه هند