انتخاب تاریخ

ین ژاپن
آخرین نرخ
228 -0.205%
بیشترین
230
کمترین
227
شروع بازار
229

نمودار و ابزار تحلیل تکنیکال قیمت ین ژاپن