انتخاب تاریخ

دینار کویت
آخرین نرخ
87,780 -12.334%
بیشترین
100,130
کمترین
86,790
شروع بازار
100,130

نمودار و ابزار تحلیل تکنیکال قیمت دینار کویت