انتخاب تاریخ

دینار کویت
آخرین نرخ
82,440 -0.206%
بیشترین
82,950
کمترین
82,010
شروع بازار
82,710

نمودار و ابزار تحلیل تکنیکال قیمت دینار کویت