انتخاب تاریخ

کرون نروژ
آخرین نرخ
2,975
بیشترین
2,990
کمترین
2,955
شروع بازار
2,980

نمودار و ابزار تحلیل تکنیکال قیمت کرون نروژ