انتخاب تاریخ

ریال عمان
آخرین نرخ
64,630 -0.201%
بیشترین
65,030
کمترین
64,290
شروع بازار
64,840

نمودار و ابزار تحلیل تکنیکال قیمت ریال عمان