انتخاب تاریخ

روپیه پاکستان
آخرین نرخ
163
بیشترین
163
کمترین
161
شروع بازار
163

نمودار و ابزار تحلیل تکنیکال قیمت روپیه پاکستان