انتخاب تاریخ

روبل روسیه
آخرین نرخ
329
بیشترین
330
کمترین
326
شروع بازار
329

نمودار و ابزار تحلیل تکنیکال قیمت روبل روسیه