انتخاب تاریخ

کرون سوئد
آخرین نرخ
2,950
بیشترین
2,965
کمترین
2,930
شروع بازار
2,955

نمودار و ابزار تحلیل تکنیکال قیمت کرون سوئد