انتخاب تاریخ

بات تایلند
آخرین نرخ
795
بیشترین
800
کمترین
790
شروع بازار
795

نمودار و ابزار تحلیل تکنیکال قیمت بات تایلند