انتخاب تاریخ

دلار تهران فروش
آخرین نرخ
24,610 -0.162%
17 : 30
بیشترین
24,680
11 : 40
کمترین
24,480
12 : 34
شروع بازار
24,680
11 : 40
زمانقیمت (تومان)تغییر
11 : 40 24,680
12 : 00 24,610 -70
12 : 08 24,620 10
12 : 15 24,580 -40
12 : 20 24,570 -10
12 : 29 24,530 -40
12 : 34 24,480 -50
12 : 41 24,510 30
12 : 47 24,530 20
12 : 56 24,530 0
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است.
زمانقیمت (تومان)تغییر
13 : 06 24,530 0
13 : 29 24,530 0
13 : 37 24,550 20
13 : 46 24,580 30
13 : 55 24,570 -10
14 : 02 24,530 -40
14 : 08 24,550 20
14 : 20 24,530 -20
14 : 27 24,510 -20
14 : 49 24,530 20
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است.
زمانقیمت (تومان)تغییر
14 : 59 24,630 100
15 : 05 24,530 -100
15 : 16 24,550 20
15 : 25 24,550 0
15 : 57 24,580 30
16 : 07 24,610 30
16 : 19 24,600 -10
16 : 26 24,580 -20
16 : 51 24,600 20
17 : 18 24,600 0
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است.
زمانقیمت (تومان)تغییر
17 : 30 24,610 10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است.

نمودار و ابزار تحلیل تکنیکال قیمت دلار تهران فروش