انتخاب تاریخ

صرافی دانش کانادا
حواله دلار کانادا سوئیفت
آخرین نرخ
20,700
بیشترین
20,700
کمترین
20,700
شروع بازار
20,700
حواله دلار کانادا Check Deposit
آخرین نرخ
20,640
بیشترین
20,650
کمترین
20,640
شروع بازار
20,640
دلار کانادا تحویل نقد تورنتو
آخرین نرخ
20,480
بیشترین
20,490
کمترین
20,480
شروع بازار
20,480