انتخاب تاریخ

صرافی دانش کانادا
حواله دلار کانادا سوئیفت
آخرین نرخ
22,480 -0.133%
بیشترین
22,510
کمترین
22,470
شروع بازار
22,510
حواله دلار کانادا Check Deposit
آخرین نرخ
22,420 -0.134%
بیشترین
22,450
کمترین
22,410
شروع بازار
22,450
دلار کانادا تحویل نقد تورنتو
آخرین نرخ
22,440 -0.089%
بیشترین
22,470
کمترین
22,420
شروع بازار
22,460