Choose date

China Yuan Renminbi
Close
9,000 0.334%
High
9,000
Low
8,930
Open
8,980

Chart and Analysis China Yuan Renminbi