خبر های کوتاه نوسان

️ادعای تبادل پیام بین ایران و آمریکا از طریق کشورهای عربی از سوی مسئول آمریکایی

NEWS

🔹️معاون دستیار وزیر خارجه آمریکا در امور خلیج فارس با اشاره به تمایل دولت کنونی آمریکا به مذاکره با ایران، مدعی تبادل پیام میان تهران و واشنگتن از طریق برخی کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس شد.
@navasanchannel

کانال تلگرام نرخ لحظه ای نوسان